Oris%20web%20materials-10
73 99 19 99
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Behandlingseksempler

Tannlege Trondheim

Behandlingseksempler

Et tannlegebesøk begynner som regel med en undersøkelse. Etter fullført undersøkelse skal pasienten få en kortfattet beskrivelse av resultatet av undersøkelsen samt behandlingsforslag og eventuelt kostnadsoverslag. Vi har laget noen typiske eksempler på hva som foregår hos tannlegen ved en undersøkelse eller behandling. 

Behandlingseksempel 1 
Mange pasienter inngår avtale om å bli innkalt regelmessig til undersøkelse hos sin tannlege, for eksempel en gang i året. En slik undersøkelse av fast pasient vil ofte inkludere enklere forebyggende behandling og foregå slik: 

- Undersøkelse av tenner, tannkjøtt og munnslimhinne 
- Røntgenbilder 
- Fjerning av tannstein 
- Puss og polering 
- Enklere rådgivning og instruksjon om munnhygiene 
- Informasjon om behandlingsopplegg og pris 

Behandlingseksempel 2 
Hvis undersøkelsen viser at du har behov for tannbehandling må det vanligvis gjøres ny avtale for å få gjennomført denne. Dersom du har et hull, kan det neste besøket eksempelvis foregå slik: 

- Bedøvelse 
- Legging av tannfarget plastfylling, 2 flater (normaltakst) 

Behandlingseksempel 3 
Ved rotfylling vil det vanligvis være behov for ytterligere to besøk hos tannlegen i etterkant av undersøkelsen. En rotfylling av en 3 kanals tann (jeksel) vil ofte foregå over to seanser og totalkostnaden (eks. toppfylling) vil ofte ligge rundt fire tusen kroner. Behandlingsforløpet kan være som følger: 

Første seanse: 

- Bedøvelse 
- Røntgenbilder 
- Utrensing av kanaler og ilegging av pasta 
- Midlertidig toppfylling 

Andre seanse: 

- Permanent rotfylling 
- Kontrollrøntgen 

Etter avsluttet rotfylling må tannen restaureres, alt etter skadeomfang. 

Behandlingseksempel 4 
Også ved fremstilling av krone vil det vanligvis være behov for ytterligere to besøk hos tannlegen i etterkant av undersøkelsen. De neste besøkene vil da innebære følgende: 

- Bedøvelse 
- Røntgenbilde(r) 
- Kronepreparering (sliping og avtrykk) 
- Midlertidig krone 
- Prøving og eventuell tilpasning 
- Kronesementering 

Totalkostnad på en MK-krone på en jeksel inkludert tannteknikk vil i denne praksisen være kr 5400 kroner alt inkludert. 

Selve kronen lages av tanntekniker. Prisopplysningsforskriften sier at prisen på en behandling skal inkludere materialer dersom annet ikke er oppgitt. Er du i tvil, bør du forsikre deg om den oppgitte prisen er inkludert tanntekniske arbeider eller om dette kommer i tillegg. 

En del tannleger har ulike pristilegg, som for eksempel hygienetillegg, som legges til prisen for kronen.