oris web materials-10
73 99 19 99
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Facebook

Hva koster tannbehandlingen?

Tannlege Trondheim

Hva koster tannbehandlingen?

Hos privatpraktiserende tannleger er det fri prisfastsetting. Det betyr at tannlegen selv bestemmer hva de ulike behandlingstypene skal koste i tannlegepraksisen. Prisen for samme behandlingstype kan derfor variere fra tannlege til tannlege.
 
Den offentlige tannhelsetjenesten i de fleste fylkene behandler voksne pasienter i den grad de har kapasitet. Prisen på tannbehandling av voksne pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten fastsettes av den enkelte fylkeskommune.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir et oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge 0–18 år, psykisk utviklingshemmede og enkelte grupper eldre og langtidssyke. Kjeveortopedisk behandling (tannregulering) er unntatt.

19- og 20-åringer kan få behandling etter reduserte takster fastsatt av Helse- og omsorgdepartementet. Folketrygden gir i enkelte tilfeller stønad eller bidrag til tannbehandling ved bestemte medisinske diagnoser eller behandlinger. Mer om dette kan du lese her.