Oris%20web%20materials-10
73 99 19 99
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Ikke fornøyd?

Tannlege Trondheim

Ikke fornøyd?

Dersom du ikke er fornøyd med den tannbehandlingen du har fått, skal du alltid henvende deg til tannlegen din først. Mangelfull informasjon eller misforståelser mellom partene er en vanlig årsak til at det oppstår problemer, og ofte kan saken løses i minnelighet bare ved å ta kontakt på nytt.

Den norske tannlegeforenings klagenemnder behandler dessuten klager på behandling som er utført hos privatpraktiserende tannleger som er medlemmer i NTF. Mer informasjon om NTFs klagenemnder finner du her.

Oversikt over kontaktpersoner i ditt distrikt kan du finne her. Klage på behandling utført i Den offentlige tannhelsetjenesten kan rettes til tannlegen eller fylkestannlegen i fylket der du bor.

Oversikt over landets fylkestannleger kan du finne her. Klager kan også rettes til Helsetilsynet i fylket.