Oris%20web%20materials-10
73 99 19 99
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Personell

Tannlege Trondheim

Personell ved klinikken

Tannlegene:
Alle våre tannleger er allmennpraktikere med opptil 32 års erfaring og er medlemmer i Norges tannlegeforening:

 
 • Tannlege Arnt Einar Andersen, godkjent for implantatbehandling med trygderefusjon
 • Tannlege Ivar Fagerholt, godkjent for implantatbehandling med trygderefusjon
 • Tannlege Anne Ingeborg Slupphaug
 • Tannlege Anne Sætherø
 • Tannlege Eli Audunson
 • Tannlege Tore Andrè Ohm
 • Tannlege Camilla Eldrup Henriksen
 • Tannlege Anette Svenson
 • Tannlege Kenneth Brænd
 • Tannlege Asa Margret Eiriksdottir
 • Tannlege Trond Havstad
 • Tannlege Anne Kristine Solheim, godkjent for implantatbehandling med trygderefusjon
 • Spesialist i periodonti, Tannlege Odd-Bjørn Jøstensen Lutnæs
Tannpleiere:
Tannpleier Ellen Skog, utdannet universitetet i Tromsø
Tannpleier Brit Randi Holme, utdannet universitetet i Oslo

Tannpleier:
Tannpleierens to hovedoppgaver er å:
Veilede pasienten og forebygge behov for ytterligere tannbehandling.
Være første ledd i behandlingslinjen, herunder utføre undersøkelser/ røntgen, tannrens, tannkjøttbehandling og andre førstelinjeoppgaver. Tannpleier kan også utføre tannbleking på en forsvarlig måte.
Tannpleieren er en del av et team som også består av tannlege og tannhelsesekretær, men jobber også selvstendig med pasientene. For norske tannpleiere er det lagt stor vekt på at de skal lære pasientene hvordan de skal ta vare på tennene sine på best mulig måte.

Tjenester:
Vår kompetanse omfatter blant annet generell tannbehandling (undersøkelser, forebyggende behandling, tannfylling, behandling av tannkjøttsykdommer og estetisk tannbehandling, etc.) og implantatbehandling. Vi søker kontinuerlig å utvikle vår faglige kompetanse, og bruker nye behandlingsmetoder og nytt utstyr der det er dokumentert å kunne bedre kvaliteten på behandlingen vi tilbyr våre pasienter. All aktivitet er kvalitetssikret og godkjent av Statens helsetilsyn.


Se «Tjenester» for nærmere beskrivelse av våre tjenester og kompetanse.