oris web materials-10
73 99 19 99
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Facebook

Prisopplysning

Tannlege Trondheim

Prisopplysning

Tannlegen plikter å gi opplysninger om sine priser i form av prisoppslag og prisliste. Prisoppslaget skal være lett synlig på venteværelset og skal opplyse om pris på 12 alminnelige behandlingstyper. Hvor ikke annet er angitt, skal prisene dekke alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler.

Oversikten skal inneholde prisene på samtlige ytelser som utføres i praksisen og skal være utlagt på venteværelset slik at pasienten kan ta et eksemplar med seg. Hvis totalprisen på behandlingen vil bli mer enn 2000 kroner, skal pasienten ha et skriftlig kostnadsoverslag. Etter avsluttet behandling skal tannlegen gi pasienten en spesifisert regning eller kvittering.

Den norske tannlegeforening (NTF) oppfordrer sine medlemmer å gjøre prisene på tannbehandling lett tilgjengelig for pasientene ved å legge prisene ut på internett dersom praksisen har nettsted, og ved å prissette behandlingseksemplene under. Tannleger som ikke har nettsted oppfordres til å sende sin prisliste til pasienter som ber om dette.