oris web materials-10
73 99 19 99
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
Resepsjonen@oris-trondheim.no
Facebook

Trygd og tannbehandling

Behandling hos tannlege

Trygd og tannbehandling

Hensikten med bestemmelsen i folketrygdloven § 5-6 er å gi bestemte grupper delvis refusjon for tannhelsetjenester. All tannbehandling som det gis stønad til er unntaksbestemmelser. Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for den behandlingen de trenger. 

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det kan gjøres unntak ved tannproblemer som skyldes: 

 • Tannkjøttsykdommer og tanntap ved tannkjøttsykdommer
 •  
 • Ulykker, f.eks. ved yrkesskade
 •  
 • Tannslit
 •  
 • Munntørrhet ved sykdom eller behandling av sykdom
 •  
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 •  
 • Svulster i munnen eller hoderegionen
 •  
 • Manglende evne til egenomsorg
 
I tillegg kan det ytes stønad til: 

Kirurgiske inngrep som følge av sykdommer i munn og kjeve Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, f.eks. HIV/AIDS.
Det er ikke nødvendig å søke om godkjenning fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) før behandlingen påbegynnes. Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens stønadsbestemmelser. 

Egenandelstiltak 2, hva du må passe på selv?